hodně

1(počitatelné) many, (nepočitatelné) much, (obecně) a lot of, lots of, plenty (of)

Hodně štěstí!
Good luck!, Best of luck!
gʊd lʌk!ˌ bεst əv lʌk!
Bylo tam hodně lidí.
There were many people.
ðεə wɜː ˈmεnɪ ˈpiːpl
Vydělal hodně peněz.
He made a lot of money., He made a fortune.
hɪ meɪd ə lɒt əv ˈmʌnɪˌ hɪ meɪd ə ˈfɔːtʃən
Hodně jsem o tobě/vás slyšel.
I've heard a lot about you.
aɪv hɜːd ə lɒt əˈbaʊt juː
Hodně jsem uvažoval.
I did a lot of thinking.
aɪ dɪd ə lɒt əv ˈθɪŋkɪŋ
Hodně se snažil.
He tried hard.
hɪ traɪd hɑːd
Máme hodně času.
We have a lot of time.
wiː hæv ə lɒt əv taɪm
Mám toho hodně. (na práci ap.)
I've got a lot to do., I'm (very) busy.
aɪv gɒt ə lɒt tə dʊˌ aɪm (ˈvεrɪ) ˈbɪzɪ
Hodně se o tom mluví.
It is spoken about a lot., It is discussed a lot.
ɪt ɪz ˈspəʊkən əˈbaʊt ə lɒtˌ ɪt ɪz dɪˈskʌst ə lɒt
O hodně jsi přišel. (zmeškal ap.)
You really missed out!, You missed a lot!
juː ˈrɪəlɪ mɪst aʊt!ˌ juː mɪst ə lɒt!
Umí to o hodně lépe.
He's a lot better at it.
hiːz ə lɒt ˈbεtə æt ɪt
hodně přes tisíc
well over one thousand
wεl ˈəʊvə wʌn ˈθaʊzənd

2(velice) very

Hodně se mi to líbilo.
I liked it a lot.
aɪ laɪkt ɪt ə lɒt
Byl hodně naštvaný.
He was very angry.
hɪ wɒz ˈvεrɪ ˈæŋgrɪ
Nebyl jsem tam už hodně dlouho.
I haven't been there for a very long time.
aɪ ˈhævnt bɪn ðεə fə ə ˈvεrɪ lɒŋ taɪm
hodně propečený steak
a well done steak
ə wεl dʌn steɪk
hodně brzo
very/pretty soon
ˈvεrɪ/ˈprɪtɪ suːn