kvůli

komu/čemu because of, for the sake of sth, (v důsledku) due/owing to sth

Udělal to kvůli ní.
He did it because of her.
hɪ dɪd ɪt bɪˈkɒz əv hə
Kvůli mně neodcházejte.
Don't leave on my account.
dəʊnt liːv ɒn maɪ əˈkaʊnt
Dobírá si mě kvůli mé tloušťce.
He teases me about being chubby.
hɪ tiːzɪz miː əˈbaʊt ˈbiːɪŋ ˈtʃʌbɪ
Často kvůli své práci cestuji.
My work often takes me away from home.
maɪ wɜːk ˈɒftn teɪks miː əˈweɪ frɒm həʊm
Kvůli špatnému počasí...
Due to bad weather...
djuː tə bæd ˈwεðə
Nehádejte se kvůli maličkostem.
Don't argue over petty things.
dəʊnt ˈɑːgjuː ˈəʊvə ˈpεtɪ θɪŋz
Volám kvůli té schůzce.
I'm calling about the meeting.
aɪm ˈkɔːlɪŋ əˈbaʊt ðə ˈmiːtɪŋ
kvůli tomu, aby
in order to, so that
ɪn ˈɔːdə təˌ səʊ ðæt
jenom kvůli tobě
just for your sake
dʒʌst fə jɔː seɪk