přivést

1(dovést) koho bring (along), (sehnat) get, fetch sb

Přivedl jsem kamaráda.
I have brought a friend.
aɪ hæv brɔːt ə frεnd
Přiveďte ji s sebou.
Bring her along/with you.
brɪŋ hə əˈlɒŋ/wɪθ juː
Hned ho přivedu.
I'll get him (here) immediately.
aɪl gεt hɪm (hɪə) ɪˈmiːdɪətlɪ
Co vás sem přivádí?
What's bringing you here?
wɒts brɪŋɪŋ juː hɪə?
Ta mě přivede do blázince!
She is driving me crazy/mad!
ʃɪ ɪz ˈdraɪvɪŋ miː ˈkreɪzɪ/mæd!

2(uvést do stavu) get, (učinit jakým) make, land sb swh

To ho přivedlo na myšlenku/nápad...
It gave him the idea of...
ɪt geɪv hɪm ðiː aɪˈdɪə əv
Přivedl ji do jiného stavu.
He made her pregnant., (slang.) He knocked her up.
hɪ meɪd hə ˈprεgnəntˌ hɪ nɒkt hə ʌp
Přivedli ho k vědomí/sobě.
They brought him round/to.
ðeɪ brɔːt hɪm raʊnd/tə
Přivedl firmu k bankrotu.
He bankrupted the company.
hɪ ˈbæŋkrʌptɪd ðə ˈkʌmpənɪ
Přivedli jej k tenisu.
They started him off playing tennis.
ðeɪ stɑːtɪd hɪm ɒf pleɪŋ ˈtεnɪs
Co ho k tomu přivedlo?
What made him do it?
wɒt meɪd hɪm dʊ ɪt?
Přivádíte mě do rozpaků!
You are embarrassing me!
juː ɑː ɪmˈbærəsɪŋ miː!
To tě přivede na jiné myšlenky.
That will take your mind off things.
ðæt wɪl teɪk jɔː maɪnd ɒf θɪŋz