splést se

be mistaken/wrong, (udělat chybu) make a mistake, get it wrong

To jste se musel splést.
You must have been mistaken.
juː mʌst hæv bɪn mɪˈsteɪkən
Spletl jsem se.
I was mistaken., I made a mistake.
aɪ wɒz mɪˈsteɪkənˌ aɪ meɪd ə mɪˈsteɪk
Spletl jsem se v něm.
I was wrong about him.
aɪ wɒz rɒŋ əˈbaʊt hɪm
Každý se může splést.
Anyone can go wrong.
ˈεnɪˌwʌn kən gəʊ rɒŋ