zachránit

save sb/sth from sb/sth, rescue, (situaci, zboží z lodi ap.) salvage sb/sth

Zachránil mi život.
He saved my life.
hɪ seɪvd maɪ laɪf
Byli zachráněni z hořící budovy.
They were rescued from a burning building.
ðeɪ wɜː ˈrεskjuːd frɒm ə ˈbɜːnɪŋ ˈbɪldɪŋ
Nikdo se nezachránil.
No one survived.
nəʊ wʌn səˈvaɪvd
To už se nedá zachránit.
It can't be saved., It is beyond saving.
ɪt kɑːnt biː seɪvdˌ ɪt ɪz bɪˈjɒnd ˈseɪvɪŋ
To už nás nezachrání.
That won't save us.
ðæt wəʊnt seɪv əs