který

which (one), (o osobě) who, (kterýkoliv) any

Který z nich je tvůj?
Which of them is yours?
wɪtʃ əv ðəm ɪz jɔːz?
Ve kterém roce?
In What/Which year?
ɪn wɒt/wɪtʃ jɪə?
Z které ruky? (vyber si)
Pick a hand!
pɪk ə hænd!
To je ta kniha, kterou jsi chtěl...
It's the book (that) you wanted...
ɪts ðə bʊk (ðæt) juː ˈwɒntɪd
Ať je to, který chce.
Whichever it is.
wɪtʃˈεvə ɪt ɪz
Vím, jak se který jmenuje.
I know the names of each of them.
aɪ nəʊ ðə neɪmz əv iːtʃ əv ðəm
Lidé, kteří si myslí, že je to...
People who think it is...
ˈpiːpl huː θɪŋk ɪt ɪz
Jak který.
It differs., It depends.
ɪt ˈdɪfəzˌ ɪt dɪˈpεndz
můj přítel, který tam bydlí
my friend who lives there
maɪ frεnd huː lɪvz ðεə
první muž, který přeletěl Atlantik
the first man to fly across the Atlantic
ðə fɜːst mæn tə flaɪ əˈkrɒs ðiː ətˈlæntɪk