nařídit

co (přikázat) order, (poručit) command, (nastavit) set sth

Kdo ti to nařídil?
Who ordered you to do this?
huː ˈɔːdəd juː tə dʊ ðɪs?
Lékař jí nařídil dietu.
The doctor put her on a diet.
ðə ˈdɒktə pʊt hə ɒn ə ˈdaɪət
Nařídil to soud.
It was ordered by the court.
ɪt wɒz ˈɔːdəd baɪ ðə kɔːt
Nařiďte si hodinky na místní čas.
Set your watch to the local time.
sεt jɔː wɒtʃ tə ðə ˈləʊkl taɪm
Nařídil jsem budík na pátou.
I've set the alarm clock for 5 a.m.
aɪv sεt ðiː əˈlɑːm klɒk fə faɪv ˌeɪˈεm