žádost

o co request for sth, (písemná) o co application for sth (práv.)

Udělal jsem to na jeho žádost.
I did it at his request.
aɪ dɪd ɪt æt hɪz rɪˈkwεst
Podal jsem (si) žádost o...
I filed an application..., I applied for...
aɪ faɪld ən ˌæplɪˈkeɪʃənˌ aɪ əˈplaɪd fə
Musíte si podat písemnou žádost.
You must apply in writing.
juː mʌst əˈplaɪ ɪn ˈraɪtɪŋ
Vyhověl mé žádosti.
He complied with my request.
hɪ kəmˈplaɪd wɪθ maɪ rɪˈkwεst
Moje žádost byla zamítnuta.
My request was turned down/denied/rejected.
maɪ rɪˈkwεst wɒz tɜːnd daʊn/dɪˈnaɪd/rɪˈdʒεktɪd
Podala žádost o rozvod.
She filed for divorce.
ʃɪ faɪld fə dɪˈvɔːs
žádost o zaměstnání/místo
job application, application for a job
dʒɒb ˌæplɪˈkeɪʃənˌ ˌæplɪˈkeɪʃən fə ə dʒɒb