pamatovat (si)

remember, (vzpomínat si) recollect sb/sth, (mít na paměti) bear/keep in mind sb/sth

Nepamatuji se.
I don't remember.
aɪ dəʊnt rɪˈmεmbə
Pamatujete si na mě?
Do you remember me?
dʊ juː rɪˈmεmbə miː?
Pokud si dobře pamatuji...
If I remember right..., If I remember correctly ...
ɪf aɪ rɪˈmεmbə raɪtˌ ɪf aɪ rɪˈmεmbə kəˈrεktlɪ
Pamatujte, že...
Remember that..., Keep in mind that...
rɪˈmεmbə ðætˌ kiːp ɪn maɪnd ðæt
Pamatuj na má slova.
Remember my words., Mark my words.
rɪˈmεmbə maɪ wɜːdzˌ mɑːk maɪ wɜːdz
Neviděl jsem ho, ani nepamatuju.
I haven't seen him for ages.
aɪ ˈhævnt siːn hɪm fə eɪdʒɪz