jestli

if, (zdali též) whether

Zeptej se ho, jestli přijde.
Ask him whether/if he'll come.
ɑːsk hɪm ˈwεðə/ɪf hiːl kʌm
Jestli přijde, zeptám se ho.
If he comes I will ask him.
ɪf hɪ kʌmz aɪ wɪl ɑːsk hɪm
Jestli bude pršet, nikam nejdu.
If it rains I'm going nowhere!
ɪf ɪt reɪnz aɪm ˈgəʊɪŋ ˈnəʊˌwεə!
Běž, jestli chceš.
Go if you want to/like.
gəʊ ɪf juː wɒnt tə/laɪk
Jestli nás budete potřebovat...
Should you need us...
ʃʊd juː niːd əs
Jenom jestli!
Hopefully!, Let's hope!
ˈhəʊpfəlɪ!ˌ lεts həʊp!
Jestli nebude lepší skončit!
Wouldn't it be better to stop?, I wonder if it would be better to stop.
ˈwʊdnt ɪt biː ˈbεtə tə stɒp?ˌ aɪ ˈwʌndə ɪf ɪt wʊd biː ˈbεtə tə stɒp