zranit

koho/co injure, hurt, (zbraní ap.) wound sb/sth

Vážně/Lehce ho zranil.
He injured him seriously/slightly.
hɪ ˈɪndʒəd hɪm ˈsɪərɪəslɪ/ˈslaɪtlɪ
Byl smrtelně zraněn.
He was fatally injured.
hɪ wɒz ˈfeɪtəlɪ ˈɪndʒəd
Zranila jsem si ruku.
I injured my arm., I hurt my arm.
aɪ ˈɪndʒəd maɪ ɑːmˌ aɪ hɜːt maɪ ɑːm
zranit čí city
hurt sb's feelings
hɜːt ˈfiːlɪŋz