míchat

mix, (vařečkou ap.) stir

Míchejte, dokud omáčka nezhoustne.
Stir until the sauce thickens.
stɜː ʌnˈtɪl ðə sɔːs ˈθɪkənz
Umíš míchat karty?
Can you shuffle cards?
kən juː ˈʃʌfl kɑːdz?
Tyto prášky by se neměly míchat.
These pills don't mix.
ðiːz pɪlz dəʊnt mɪks
Mě do toho nemíchejte.
Leave me out of this.
liːv miː aʊt əv ðɪs
Do toho se nemíchej!
Stay out of this!, Don't meddle in this!
steɪ aʊt əv ðɪs!ˌ dəʊnt ˈmεdl ɪn ðɪs!
Dám si míchaná vajíčka.
I'll have scrambled eggs.
aɪl hæv ˈskræmbld εgz