často

often, frequently, (AmE) oftentimes

Dost často ho potkávám.
I meet him quite often.
aɪ miːt hɪm kwaɪt ˈɒftn
Jak často tam chodíš?
How often do you go there?
haʊ ˈɒftn dʊ juː gəʊ ðεə?
To se nestává moc často.
It doesn't happen very often.
ɪt ˈdʌznt ˈhæpn ˈvεrɪ ˈɒftn
Proč to nezkusíš častěji?
Why don't you try it more often?
waɪ dəʊnt juː traɪ ɪt mɔː ˈɒftn?
Nejčastěji chodíme...
Most often we go to..., Most frequently we go to...
məʊst ˈɒftn wiː gəʊ təˌ məʊst ˈfriːkwəntlɪ wiː gəʊ tə