očekávat

koho/co (form.) await, (předpokládat) expect, anticipate sb/sth

Už vás očekává.
He is awaiting you., He is expecting you.
hɪ ɪz əˈweɪtɪŋ juːˌ hɪ ɪz ɪkˈspεktɪŋ juː
To jsem očekával.
I expected that.
aɪ ɪkˈspεktɪd ðæt
Očekávám vaši omluvu.
I await your apology.
aɪ əˈweɪt jɔː əˈpɒlədʒɪ
Očekává se od vás, že přijdete.
You are expected to come.
juː ɑː ɪkˈspεktɪd tə kʌm
Jak se očekávalo...
As (was) expected...
əz (wɒz) ɪkˈspεktɪd