průběh

course, (postupný vývoj) progress, (chod) going

v průběhu čeho (během)
during sth, in the course of sth
ˈdjʊərɪŋˌ ɪn ðə kɔːs
tři loupeže v průběhu dvou týdnů
three robberies over two weeks
θriː ˈrɒbərɪz ˈəʊvə tuː wiːks
Mělo to hladký průběh.
It went smoothly., It was plain sailing.
ɪt wεnt ˈsmuːðlɪˌ ɪt wɒz pleɪn ˈseɪlɪŋ
Nech tomu volný průběh.
Let nature take its course.
lεt ˈneɪtʃə teɪk ɪts kɔːs
Měli by to dokončit v průběhu příštího roku.
They should finish it within the next year.
ðeɪ ʃʊd ˈfɪnɪʃ ɪt wɪˈðɪn ðə nεkst jɪə