jezdit

go, (na kole ap., vézt se) ride sth, (jako řidič) drive

Jezdíš do práce autem?
Do you drive to work?
dʊ juː draɪv tə wɜːk?
Rád jezdím vlakem.
I like travelling by train.
aɪ laɪk ˈtrævlɪŋ baɪ treɪn
Často jezdím tramvají.
I often take a tram.
aɪ ˈɒftn teɪk ə træm
Dřív jsem hodně jezdil na kole.
I used to (ride a) bike a lot.
aɪ juːzd tə (raɪd ə) baɪk ə lɒt
Umíš jezdit na koni?
Can you ride a horse?
kən juː raɪd ə hɔːs?
Nejezdím na běžkách.
I don't do cross-country skiing.
aɪ dəʊnt dʊ ˈkrɒsˌkʌntrɪ skiːɪŋ
Jezdíš sem často?
Do you come here often?
dʊ juː kʌm hɪə ˈɒftn?
Autobusy do Lucemburku jezdí každou hodinu.
Buses to Luxembourg run every hour.
bʌsɪz tə ˈləksəmˌbərg rʌn ˈεvrɪ aʊə
Dneska nejezdí autobusy.
There are no buses today., There is no bus service today.
ðεə ɑː nəʊ bʌsɪz təˈdeɪˌ ðεə ɪz nəʊ bʌs ˈsɜːvɪs təˈdeɪ
Na co to jezdí? (auto)
What does it run on?
wɒt dʌz ɪt rʌn ɒn?
Výtah nejezdí.
The elevator is out of order.
ðiː ˈεlɪˌveɪtə ɪz aʊt əv ˈɔːdə