nabídnout, nabízet

co komu offer sb sth, sth to sb, (dražební cenu) bid, (v inzerátu) advertise sth

Nabídněte si co!
Help yourselves to sth!
hεlp jɔːˈsεlvz !
Mohu si nabídnout?
Can I have one?
kən aɪ hæv wʌn?
Co vám mohu nabídnout?
What can I offer you?
wɒt kən aɪ ˈɒfə juː?
Mohu vám nabídnout čaj nebo kávu?
May I offer you tea or coffee?
meɪ aɪ ˈɒfə juː tiː ɔː ˈkɒfɪ?
Byla mi nabídnuta práce...
I was offered a job...
aɪ wɒz ˈɒfəd ə dʒɒb
Nabídl jí sňatek.
He proposed (marriage) to her.
hɪ prəˈpəʊzd (ˈmærɪdʒ) tə hə
Nabídla mu schůzku.
She proposed a meeting to him.
ʃɪ prəˈpəʊzd ə ˈmiːtɪŋ tə hɪm
Nabídl (se) mi, že mě odveze domů.
He offered to drive me home.
hɪ ˈɒfəd tə draɪv miː həʊm
Auto je nabízeno ve dvanácti barvách.
This car comes in twelve colours.
ðɪs kɑː kʌmz ɪn twεlv ˈkʌləz
Zboží, které nabízejí...
The goods offered by them...
ðə gʊdz ˈɒfəd baɪ ðəm
Tady se nabízí otázka: Byla to nehoda?
This begs the question: Was it an accident?
ðɪs bεgz ðə ˈkwεstʃən wɒz ɪt ən ˈæksɪdənt?
Nabízí se několik možností.
There are several possibilities.
ðεə ɑː ˈsεvrəl ˌpɒsɪˈbɪlɪtɪz