dokončit

co finish, complete, (splnit) accomplish sth

Už dokončil školu.
He has finished school.
hɪ hæz ˈfɪnɪʃt skuːl
Hned jak to dokončím...
As soon as I finish it...
əz suːn əz aɪ ˈfɪnɪʃ ɪt
Kdy to dokončíš?
When will you finish it?
wεn wɪl juː ˈfɪnɪʃ ɪt?
Stavba byla dokončena v...
The construction was finished in...
ðə kənˈstrʌkʃən wɒz ˈfɪnɪʃt ɪn
Nech mě dokončit větu.
Let me finish the sentence.
lεt miː ˈfɪnɪʃ ðə ˈsεntəns