vliv

na co influence, (dopad) impact, (účinek ap.) effect on sth

To na to nemá žádný vliv.
It has no effect on this., It has no bearing on this.
ɪt hæz nəʊ ɪˈfεkt ɒn ðɪsˌ ɪt hæz nəʊ ˈbεərɪŋ ɒn ðɪs
Má na ni dobrý/špatný vliv.
He is a good/bad influence on her.
hɪ ɪz ə gʊd/bæd ˈɪnflʊəns ɒn hə
Má to velký vliv na kvalitu.
It has a big influence on the quality.
ɪt hæz ə bɪg ˈɪnflʊəns ɒn ðə ˈkwɒlɪtɪ
Jaký vliv to bude mít na děti?
What effect will it have on children?
wɒt ɪˈfεkt wɪl ɪt hæv ɒn ˈtʃɪldrən?
Mělo to negativní vliv na životní prostředí.
It had a negative impact on the environment.
ɪt hæd ə ˈnεgətɪv ˈɪmpækt ɒn ðiː ɪnˈvaɪrənmənt
Má velký vliv. (je vlivný)
He is very influential.
hɪ ɪz ˈvεrɪ ˌɪnflʊˈεnʃəl
Vlivem těchto změn...
As a result of these changes...
əz ə rɪˈzʌlt əv ðiːz tʃeɪndʒɪs
řízení pod vlivem alkoholu
drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol), DUI
drʌŋk(εn) ˈdraɪvɪŋˌ drɪŋkˈdraɪvɪŋˌ ˈdraɪvɪŋ ˈʌndə ðiː ˈɪnflʊəns (əv ˈælkəˌhɒl)ˌ ˌdiːjuːaɪ