barva

colour, (AmE) color, (nátěr) paint

Jakou to má barvu?
What colour is it?
wɒt ˈkʌlə ɪz ɪt?
Jakou barvu má jeho bunda?
What colour is his jacket?
wɒt ˈkʌlə ɪz hɪz ˈdʒækɪt?
Jaká je tvá oblíbená barva?
What's your favourite colour?
wɒts jɔː ˈfeɪvrɪt ˈkʌlə?
Máte to v jiné barvě?
Do you have another/a different colour?
dʊ juː hæv əˈnʌðə/ə ˈdɪfərənt ˈkʌlə?
bez ohledu na barvu jejich pleti
regardless of the colour of their skin
rɪˈgɑːdlɪs əv ðə ˈkʌlə əv ðεə skɪn
(přen.) přiznat barvu před kým (přiznat se)
come clean with sb
kʌm kliːn