kolem

(a)round, (přibližně též) about, (podél) along

Podívej se kolem (sebe).
(Take a) look around.
(teɪk ə) lʊk əˈraʊnd
Ten kolem toho nadělá.
He makes such a fuss about it.
hɪ meɪks sʌtʃ ə fʌs əˈbaʊt ɪt
Jeho život se točí kolem hokeje.
His life revolves around hockey.
hɪz laɪf rɪˈvɒlvz əˈraʊnd ˈhɒkɪ
Půjdeme kolem řeky.
We'll walk along the river.
wiːl wɔːk əˈlɒŋ ðə ˈrɪvə
Kolem domu projelo auto.
A car drove past the house.
ə kɑː drəʊv pɑːst ðə haʊs
Prošel kolem .
He passed me by.
hɪ pɑːst miː baɪ
Je mu kolem padesátky.
He's about fifty.
hiːz əˈbaʊt ˈfɪftɪ
Bylo to někdy kolem roku 1975.
It was somewhere around 1975.
ɪt wɒz ˈsʌmˌwεə əˈraʊnd ˌnaɪnˈtiːnsεvntɪˈfaɪv
Stojí to kolem dvaceti eur.
It costs about twenty euros.
ɪt kɒsts əˈbaʊt ˈtwεntɪ ˈjʊərəʊz
všude kolem, kolem dokola
all around (the place)
ɔːl əˈraʊnd (ðə pleɪs)
Omotala si ho kolem prstu.
She has him wrapped around her little finger.
ʃɪ hæz hɪm ræpt əˈraʊnd hə ˈlɪtl ˈfɪŋgə
Přestaň chodit kolem horké kaše.
Stop beating about the bush.
stɒp ˈbiːtɪŋ əˈbaʊt ðə bʊʃ
Když se to vezme kolem a kolem...
All in all...
ɔːl ɪn ɔːl