zhruba

roughly, (okolo) about, (přibližně) approximately

To je zhruba totéž.
It's about/roughly the same.
ɪts əˈbaʊt/ˈrʌflɪ ðə seɪm
Zhruba polovina z nich...
Approximately/About one half of them...
əˈprɒksɪmətlɪ/əˈbaʊt wʌn hɑːf əv ðəm
Přišlo zhruba sto lidí.
About one hundred people came.
əˈbaʊt wʌn ˈhʌndrəd ˈpiːpl keɪm