předem

in advance, beforehand, (hradit část nákladu ap.) up front

Předem děkuji.
Thank you in advance.
θæŋk juː ɪn ədˈvɑːns
(Za)platili jsme předem.
We paid in advance.
wiː peɪd ɪn ədˈvɑːns
Dejte nám vědět předem.
Let us know in advance.
lεt əs nəʊ ɪn ədˈvɑːns
Řekla nám o tom předem.
She told us about it beforehand.
ʃɪ təʊld əs əˈbaʊt ɪt bɪˈfɔːˌhænd
Jděte předem. (předními dveřmi)
Go through the front (door).
gəʊ θruː ðə frʌnt (dɔː)
bojovat předem prohranou bitvu
be fighting a losing battle
biː faɪtɪŋ ə ˈluːzɪŋ ˈbætl