kdy

when, (v kolik hodin) (at) what time

Kdy se sejdeme?
When shall we meet?, When do we meet?
wεn ʃæl wiː miːt?ˌ wεn dʊ wiː miːt?
Kdy jindy než teď?
If not now, when?
ɪf nɒt naʊˌ wεn?
Kdy přijdou?
When will they come?, When are they coming?
wεn wɪl ðeɪ kʌm?ˌ wεn ɑː ðeɪ ˈkʌmɪŋ?
Kdy to (s)končí?
When will it end?, When will it be over?
wεn wɪl ɪt εnd?ˌ wεn wɪl ɪt biː ˈəʊvə?
Na kdy?
For when?
fə wεn?
Na kdy mám koupit lístky?
For when shall I get the tickets?
fə wεn ʃæl aɪ gεt ðə ˈtɪkɪts?
Nemám kdy tam jít.
I have no time to go there.
aɪ hæv nəʊ taɪm tə gəʊ ðεə
Nebylo kdy to vyzkoušet.
There was no time to test it.
ðεə wɒz nəʊ taɪm tə tεst ɪt
Přijď, kdy chceš. (kdykoli)
Come whenever you like., Come any time you like.
kʌm wεnˈεvə juː laɪkˌ kʌm ˈεnɪ taɪm juː laɪk
Víc než kdy předtím/dřív si myslím...
More than ever (before) I think...
mɔː ðæn ˈεvə (bɪˈfɔː) aɪ θɪŋk