stranou

aside, (do strany) to the side, sideward(s)

Dej to stranou.
Put it aside/away.
pʊt ɪt əˈsaɪd/əˈweɪ
Dávám si nějaké peníze stranou.
I put some money aside.
aɪ pʊt sʌm ˈmʌnɪ əˈsaɪd
Necháme-li stranou otázku...
Leaving aside the issue of...
liːvɪŋ əˈsaɪd ðiː ˈɪʃjuː əv
Vzal si mě stranou.
He took me aside.
hɪ tʊk miː əˈsaɪd
Žerty stranou!
Joking aside/apart.
dʒəʊkɪŋ əˈsaɪd/əˈpɑːt