otázka

question, (záležitost) matter, issue

Položím ti otázku.
Let me ask you a question.
lεt miː ɑːsk juː ə ˈkwεstʃən
Neodpověděl jsi mi (na otázku).
You didn't answer (my question).
juː ˈdɪdnt ˈɑːnsə (maɪ ˈkwεstʃən)
To je těžká otázka.
It's a difficult/tough question.
ɪts ə ˈdɪfɪklt/tʌf ˈkwεstʃən
Dobrá otázka! (případná)
Good question!
gʊd ˈkwεstʃən!
Co je to za otázku?
What kind of question is that?
wɒt kaɪnd əv ˈkwεstʃən ɪz ðæt?
Tady se nabízí otázka..., To vyvolává otázku...
This begs the question...
ðɪs bεgz ðə ˈkwεstʃən
Je to otázka života a smrti.
It's a matter of life and death.
ɪts ə ˈmætə əv laɪf ænd dεθ
Je to jen otázka času/peněz.
It's just a question of time/money., It's just a matter of time/money.
ɪts dʒʌst ə ˈkwεstʃən əv taɪm/ˈmʌnɪˌ ɪts dʒʌst ə ˈmætə əv taɪm/ˈmʌnɪ
Na hloupou otázku hloupá odpověď.
Ask a silly question and you get a silly answer.
ɑːsk ə ˈsɪlɪ ˈkwεstʃən ænd juː gεt ə ˈsɪlɪ ˈɑːnsə