úspěch

success, (dosažený výsledek) achievement, attainment

Nemělo to úspěch.
It was unsuccessful., It failed.
ɪt wɒz ˌʌnsəkˈsεsfəlˌ ɪt feɪld
Dosáhli jsme velkého úspěchu.
We achieved a great success.
wiː əˈtʃiːvd ə greɪt səkˈsεs
Jeho film měl obrovský úspěch.
His movie was a great/tremendous success.
hɪz ˈmuːvɪ wɒz ə greɪt/trɪˈmεndəs səkˈsεs
Nesetkal se příliš s úspěchem.
He met with little success.
hɪ mεt wɪθ ˈlɪtl səkˈsεs
Je hrdý na své studijní úspěchy.
He is proud of his educational achievements.
hɪ ɪz praʊd əv hɪz ˌεdjʊˈkeɪʃənl əˈtʃiːvmənts
s úspěchem/bez úspěchu (provést)
successfully/unsuccessfully
səkˈsεsfəlɪ/ˌʌnsəkˈsεsfəlɪ