sraz

rally, (setkání) meeting, (po letech) reunion

Sraz (je) v 6 hod.
Meeting time (is) 6 o'clock.
ˈmiːtɪŋ taɪm (ɪz) sɪks əˈklɒk
Máme sraz na nádraží.
We're meeting at the station.
wɪə ˈmiːtɪŋ æt ðə ˈsteɪʃən
Kdy/Kde si dáme sraz?
When/Where shall we meet?
wεn/wεə ʃæl wiː miːt?
Dali jsme si sraz v sobotu.
We arranged to meet on Saturday.
wiː əˈreɪndʒd tə miːt ɒn ˈsætədeɪ
Mám s někým sraz.
I am meeting somebody.
aɪ əm ˈmiːtɪŋ ˈsʌmbədɪ