očekávání

expectation, anticipation

podle očekávání
as expected
əz ɪkˈspεktɪd
nad očekávání
beyond (our) expectations
bɪˈjɒnd (aʊə)ˌεkspεkˈteɪʃənz
přes všechna očekávání
despite all expectations
dɪˈspaɪt ɔːlˌεkspεkˈteɪʃənz
Splnili očekávání.
They lived up to expectation(s).
ðeɪ lɪvd ʌp təˌεkspεkˈteɪʃən(εs)
Nenaplnil očekávání.
He failed to live up to expectations.
hɪ feɪld tə lɪv ʌp təˌεkspεkˈteɪʃənz
Předčilo to naše očekávání.
It surpassed our expectations., It exceeded our expectations.
ɪt sɜːˈpɑːst aʊəˌεkspεkˈteɪʃənzˌ ɪt ɪkˈsiːdɪd aʊəˌεkspεkˈteɪʃənz