shánět

be looking for, be seeking, try to get for sth

Ještě pořád sháníš práci?
Are you still looking for a job?
ɑː juː stɪl lʊkɪŋ fɔː ə dʒɒb?
Sháním sekretářku.
I am looking for a secretary.
aɪ əm lʊkɪŋ fɔː ə ˈsεkrətrɪ
Špatně/Těžko se to shání.
It's hard to get (your hands on).
ɪts hɑːd tə gεt (jɔː hændz ɒn)
Sháněl tě šéf.
The boss was asking for you.
ðə bɒs wɒz ɑːskɪŋ fə juː