uvidět

koho/co see, (zahlédnout) spot, sight sb/sth

Uvidíme/Uvidíte.
We'll/You'll see.
wiːl/juːl siː
Počkáme a uvidíme.
We'll wait and see.
wiːl weɪt ænd siː
Časem se uvidí.
Time will tell., Time will show.
taɪm wɪl tεlˌ taɪm wɪl ʃəʊ
Uvidíš sám.
You'll see for yourself.
juːl siː fə jɔːˈsεlf
Nemůžu se dočkat, až to uvidím.
I can't wait to see it.
aɪ kɑːnt weɪt tə siː ɪt
Uvidíme se příští týden.
See you next week.
siː juː nεkst wiːk
Rádi vás uvidíme.
We'll be glad to see you.
wiːl biː glæd tə siː juː
Uvidíme se ještě?
Shall we see each other again?
ʃæl wiː siː iːtʃ ˈʌðə əˈgεn?
..., nebo uvidíš! (výhrůžka)
... or else!
... ɔː εls!
To se teprve uvidí.
That remains to be seen., It is yet to be seen.
ðæt rɪˈmeɪnz tə biː siːnˌ ɪt ɪz jεt tə biː siːn