smrt

death, (form.) (skon) decease

Do smrti na to nezapomenu.
I won't forget it as long as I live.
aɪ wəʊnt fəˈgεt ɪt əz lɒŋ əz aɪ lɪv
Zemřela přirozenou/násilnou smrtí.
She died a natural/violent death.
ʃɪ daɪd ə ˈnætʃrəl/ˈvaɪələnt dεθ
Zrušili trest smrti.
They abolished the death penalty/capital punishment.
ðeɪ əˈbɒlɪʃt ðə dεθ ˈpεnltɪ/ˈkæpɪtl ˈpʌnɪʃmənt
Byl neprávem odsouzen k smrti.
He was unjustly sentenced to death.
hɪ wɒz ʌnˈdʒʌstlɪ ˈsεntənst tə dεθ
Vyděsil mě k smrti.
He scared me to death., He frightened the life out of me.
hɪ skεəd miː tə dεθˌ hɪ ˈfraɪtnd ðə laɪf aʊt əv miː
Zapomněl jsem na to jako na smrt.
I completely forgot about it.
aɪ kəmˈpliːtlɪ fəˈgɒt əˈbaʊt ɪt
Byl bledý jako smrt.
He was as pale as death.
hɪ wɒz əz peɪl əz dεθ
dokud nás smrt nerozdělí
till/until death do us part
tɪl/ʌnˈtɪl dεθ dʊ əs pɑːt
boj na život a na smrt
mortal combat, fight to the death
ˈmɔːtl ˈkɒmbætˌ faɪt tə ðə dεθ