počasí

weather

Jaké bude počasí?
What will the weather be like?
wɒt wɪl ðə ˈwεðə biː laɪk?
Počasí se zlepšuje/zhoršuje.
The weather is getting better/worse.
ðə ˈwεðə ɪz gεtɪŋ ˈbεtə/wɜːs
Když vydrží počasí...
If the weather holds...
ɪf ðə ˈwεðə həʊlds
Navzdory špatnému počasí...
Despite bad weather...
dɪˈspaɪt bæd ˈwεðə
Kvůli počasí...
Due to the weather...
djuː tə ðə ˈwεðə
předpověď počasí
weather forecast
ˈwεðə ˈfɔːˌkɑːst
pěkné počasí
nice/fair weather
naɪs/fεə ˈwεðə
špatné/nevlídné počasí
bad/inclement weather
bæd/ɪnˈklεmənt ˈwεðə
za každého počasí
in all weathers, come rain or shine
ɪn ɔːl ˈwεðəzˌ kʌm reɪn ɔː ʃaɪn