rovně

straight (ahead)/on, (vzpřímeně) upright

Seď rovně!
Sit upright!
sɪt ˈʌpˌraɪt!
Jděte pořád rovně...
Go straight (ahead)..., Keep straight on...
gəʊ streɪt (əˈhεd)ˌ kiːp streɪt ɒn
Visí ten obraz rovně?
Is the picture straight?
ɪz ðə ˈpɪktʃə streɪt?