sednout

1(usednout) sit (down), take a seat, na co get on sth

Sedněte si, prosím.
Sit down please., Please take a seat., Please be seated.
sɪt daʊn pliːzˌ pliːz teɪk ə siːtˌ pliːz biː siːtɪd
Sednu si dopředu/dozadu.
I will sit at the front/back.
aɪ wɪl sɪt æt ðə frʌnt/bæk
Sedl na vlak/motorku a odjel.
He got on a train/his bike and left.
hɪ gɒt ɒn ə treɪn/hɪz baɪk ænd lεft

2(vyhovovat) komu suit sb, be right/the right thing for sb, (sedět) fit

Sedne ti to. (sluší)
It suits you.
ɪt suːts juː
Kalhoty sednou jako ulité.
The trousers are a perfect fit.
ðə ˈtraʊzəz ɑː ə ˈpɜːfɪkt fɪt
To by mi přesně sedlo.
That would be the right thing for me.
ðæt wʊd biː ðə raɪt θɪŋ fə miː
Jeho poznámka (opravdu) sedla.
His remark was very apt.
hɪz rɪˈmɑːk wɒz ˈvεrɪ æpt
To jídlo mi nesedlo. (je mi z něj zle)
That food doesn't agree with me.
ðæt fuːd ˈdʌznt əˈgriː wɪθ miː