přinést

komu co bring, (hovor.) get, (skočit pro) fetch sb sth

Přinesl bys mi skleničku?
Would you bring me a glass?
wʊd juː brɪŋ miː ə glɑːs?
Mám vám přinést židli?
Shall I get you a chair?
ʃæl aɪ gεt juː ə tʃεə?
Přines mi ještě jeden.
Get me another one.
gεt miː əˈnʌðə wʌn
Přineste si to s sebou.
Bring it with you.
brɪŋ ɪt wɪθ juː
Kdo přinesl ty květiny?
Who (has) brought the flowers?
huː (hæz) brɔːt ðə ˈflaʊəz?
Dovolil jsem si přinést...
I took the liberty of bringing...
aɪ tʊk ðə ˈlɪbətɪ əv brɪŋɪŋ
Přines! (na psa)
Go (and) fetch!
gəʊ (ænd) fεtʃ!
Jejich jednání přineslo výsledky.
Their talks yielded results.
ðεə tɔːks jiːldɪd rɪˈzʌlts
Komu to přináší prospěch?
Who benefits from it?
huː ˈbεnɪfɪts frɒm ɪt?
Přinesli nejvyšší oběť.
They made the supreme sacrifice.
ðeɪ meɪd ðə sʊˈpriːm ˈsækrɪˌfaɪs
(přen.) přinést ovoce
bear fruit, fructify
bεə fruːtˌ ˈfrʌktɪˌfaɪ