založit, zakládat

(zřídit) co found, (ustavit) establish, set up sth

Město bylo založeno v roce...
They city was founded in ...
ðeɪ ˈsɪtɪ wɒz ˈfaʊndɪd ɪn
Založil si malou firmu.
He started up a small business.
hɪ stɑːtɪd ʌp ə smɔːl ˈbɪznɪs
Založili (si) rodinu.
They started a family.
ðeɪ stɑːtɪd ə ˈfæmɪlɪ
Chci si založit účet.
I'd like to open an account.
aɪd laɪk tə ˈəʊpn ən əˈkaʊnt
Kdo založil ten požár?
Who started that fire?
huː stɑːtɪd ðæt faɪə?
Někam jsem to musel založit.
I must have mislaid it.
aɪ mʌst hæv ˌmɪsˈleɪd ɪt
Založíš mě? (půjčkou)
Will you lend me (some) money?
wɪl juː lεnd miː (sʌm) ˈmʌnɪ?
Zakládá si na tom, čeho dosáhl.
He prides himself on his achievements.
hɪ praɪdz hɪmˈsεlf ɒn hɪz əˈtʃiːvmənts
Zakládá si na svém zevnějšku.
He is very particular about his appearance.
hɪ ɪz ˈvεrɪ pəˈtɪkjʊlə əˈbaʊt hɪz əˈpɪərəns
Založila si ruce (na prsou).
She folded her arms.
ʃɪ fəʊldɪd hə ɑːmz
založit co do kartotéky/desek
file sth (away), place sth in files
faɪl (əˈweɪ)ˌ pleɪs ɪn faɪlz