nahlas

(ne šeptem) aloud, (hlasitě) loud(ly)

Můžete mluvit nahlas a zřetelně?
Can you speak loudly and clearly?
kən juː spiːk ˈlaʊdlɪ ænd ˈklɪəlɪ?
Můžeš mluvit víc nahlas?
Can you speak up?
kən juː spiːk ʌp?
Řekni to nahlas.
Say it aloud.
seɪ ɪt əˈlaʊd
Pusť to rádio (víc) nahlas.
Turn the radio up.
tɜːn ðə ˈreɪdɪəʊ ʌp
Ta televize hraje/je moc nahlas.
The TV is too loud.
ðə ˌtiːˈviː ɪz tuː laʊd
Myslel jsem nahlas.
I was thinking aloud.
aɪ wɒz ˈθɪŋkɪŋ əˈlaʊd