nejlépe

best, (jak je upřednostňováno) preferably

Nejlépe by bylo, kdyby...
It would be best if...
ɪt wʊd biː bεst ɪf
Necítím se (zrovna) nejlépe.
I'm not feeling great.
aɪm nɒt ˈfiːlɪŋ greɪt
Udělej to co nejlépe.
Do it as well as possible/you can.
dʊ ɪt əz wεl əz ˈpɒsɪbl/juː kən
Udělal to, jak nejlépe dovedl.
He did it as best he could.
hɪ dɪd ɪt əz bεst hɪ kʊd
Chce vypadat co nejlépe.
She wants to look her best.
ʃɪ wɒnts tə lʊk hə bεst
Pošlete to, nejlépe e-mailem.
Send it, preferably by e-mail.
sεnd ɪtˌ ˈprεfərəblɪ baɪ iːmeɪl