znát se

s kým know sb, (vzájemně) know each other

Znáte se?
Do you know each other?
dʊ juː nəʊ iːtʃ ˈʌðə?
Známe se velmi dobře.
We know each other very well.
wiː nəʊ iːtʃ ˈʌðə ˈvεrɪ wεl
Vůbec se neznáme.
We are complete strangers.
wiː ɑː kəmˈpliːt ˈstreɪndʒəz
neznat se ke komu (předstírat)
pretend not to know sb, cut sb dead, give sb the cold shoulder
prɪˈtεnd nɒt tə nəʊˌ kʌt dεdˌ gɪv ðə kəʊld ˈʃəʊldə