lehký

light, (snadný) easy

Dali jsme si lehký oběd.
We had a light lunch.
wiː hæd ə laɪt lʌntʃ
Měl jsem jenom lehká zranění.
I suffered only light injuries.
aɪ ˈsʌfəd ˈəʊnlɪ laɪt ˈɪndʒərɪz
Ten test byl (docela) lehký.
The test was (quite) easy.
ðə tεst wɒz (kwaɪt) ˈiːzɪ
I lehké drogy jsou zakázané.
Even soft drugs are illegal.
ˈiːvn sɒft drʌgz ɑː ɪˈliːgl
Není to tak lehké.
It's not that easy.
ɪts nɒt ðæt ˈiːzɪ
Bude to lehčí než minule.
It will be easier than last time.
ɪt wɪl biː ˈiːzɪə ðæn lɑːst taɪm
Nejlehčí ze všeho bylo...
The easiest thing was...
ðiː ˈiːzɪɪst θɪŋ wɒz
Není nic lehčího.
It is as easy as it gets.
ɪt ɪz əz ˈiːzɪ əz ɪt gεts
Byly to lehce vydělané peníze.
It was easy money.
ɪt wɒz ˈiːzɪ ˈmʌnɪ
Lehce zvládla zkoušky.
She sailed through the exams.
ʃɪ seɪld θruː ðiː ɪgˈzæmz
Neber to na lehkou váhu.
Don't make light of it.
dəʊnt meɪk laɪt əv ɪt
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
Easy come, easy go.
ˈiːzɪ kʌmˌ ˈiːzɪ gəʊ
Ono se to lehce řekne.
It's easier said than done.
ɪts ˈiːzɪə sεd ðæn dʌn