vylít

pour (out), (rozlít) spill

Vylij to do záchodu.
Pour it down the toilet.
pɔː ɪt daʊn ðə ˈtɔɪlɪt
Nevylij to.
Don't spill it.
dəʊnt spɪl ɪt
Řeky se vylily z břehů.
Rivers overflowed., Rivers burst their banks.
ˈrɪvəz ˌəʊvəˈfləʊdˌ ˈrɪvəz bɜːst ðεə bæŋks
Vylil si zlost na...
He took it out on..., He vented his anger on...
hɪ tʊk ɪt aʊt ɒnˌ hɪ vεntɪd hɪz ˈæŋgə ɒn