zdržet, zdržovat

koho/co hold, keep sb/sth, delay sb

Dlouho tě/vás nezdržím.
I won't keep you long.
aɪ wəʊnt kiːp juː lɒŋ
Nezdržuj mě, mám práci.
Stop distracting me, I'm busy.
stɒp dɪˈstræktɪŋ miːˌ aɪm ˈbɪzɪ
Nezdržujte mě. (musím jít)
Don't keep me.
dəʊnt kiːp miː
Co tě tak zdrželo?
What kept you so long?
wɒt kεpt juː səʊ lɒŋ?
Zdržela nás mlha.
We were held up by fog.
wiː wɜː hεld ʌp baɪ fɒg
Omlouvám se za to zdržení.
I'm sorry for the delay.
aɪm ˈsɒrɪ fə ðə dɪˈleɪ
Už vás nebudu déle zdržovat.
I won't keep you any longer.
aɪ wəʊnt kiːp juː ˈεnɪ lɒŋgə
Nezdržuj to!
Quit stalling!, Get on with it!, Make it quick!
kwɪt stɔːlɪŋ!ˌ gεt ɒn wɪθ ɪt!ˌ meɪk ɪt kwɪk!