důvěřovat

komu trust sb, have confidence in sb, (zcela) confide in sb

Důvěřuj mi!
Trust me!
trʌst miː!
Dá se mu důvěřovat?
Can he be trusted?
kən hɪ biː ˈtrʌstɪd?
Vůbec mi nedůvěřuje.
He doesn't trust me at all.
hɪ ˈdʌznt trʌst miː æt ɔːl
Vzájemně si důvěřujeme.
We trust each other.
wiː trʌst iːtʃ ˈʌðə
Přátelé, kterým nejvíc důvěřuje...
His most trusted friends...
hɪz məʊst ˈtrʌstɪd frεndz