hádat se

o co/čem argue about/over sth, quarrel over sth, (hovor.) fight

Nehádejme se (o tom).
Let's not argue (about it).
lεts nɒt ˈɑːgjuː (əˈbaʊt ɪt)
Přestaňte se hádat o hlouposti!
Stop squabbling!, Stop arguing over petty things!
stɒp ˈskwɒblɪŋ!ˌ stɒp ˈɑːgjuɪŋ ˈəʊvə ˈpεtɪ θɪŋz!
Pořád se hádají.
They keep fighting/arguing.
ðeɪ kiːp faɪtɪŋ/ˈɑːgjuɪŋ
Nemá cenu se hádat.
It's no use arguing.
ɪts nəʊ juːs ˈɑːgjuɪŋ