chytrý

clever, smart, intelligent

To bylo od tebe chytré.
That was clever of you.
ðæt wɒz ˈklεvə əv juː
Je mnohem chytřejší, než vypadá.
He is much cleverer than he looks.
hɪ ɪz mʌtʃ ˈklεvərə ðæn hɪ lʊks
Je to nejchytřejší člověk, co znám.
He's the smartest man I know.
hiːz ðə smɑːtɪst mæn aɪ nəʊ
Je chytrá na matematiku.
She has a brain for maths.
ʃɪ hæz ə breɪn fə mæθs
Z toho nejsem o nic chytřejší.
I am none the wiser.
aɪ əm nʌn ðə waɪzə
Dělá chytrého, až (když) je po všem.
He is wise after the event.
hɪ ɪz waɪz ˈɑːftə ðiː ɪˈvεnt
Chytrému napověz...
A word to the wise...
ə wɜːd tə ðə waɪz