otevřít

open (up)

Otevřete! (dveře)
Open the door!
ˈəʊpn ðə dɔː!
Otevřete oči/ústa.
Open your eyes/mouth.
ˈəʊpn jɔː aɪz/maʊθ
Otevřel bys okno?
Would you please open the window?
wʊd juː pliːz ˈəʊpn ðə ˈwɪndəʊ?
Jdi otevřít (dveře). (někdo zvoní)
Go answer the door., Go get the door.
gəʊ ˈɑːnsə ðə dɔːˌ gəʊ gεt ðə dɔː
Nikdo neotvíral. (dveře)
Nobody answered the door., Nobody opened the door.
ˈnəʊbədɪ ˈɑːnsəd ðə dɔːˌ ˈnəʊbədɪ ˈəʊpnd ðə dɔː
Dveře se otvírají samy.
The door opens automatically.
ðə dɔː ˈəʊpnz ˌɔːtəˈmætɪkəlɪ
Nejde to otevřít.
It won't open., I can't open it.
ɪt wəʊnt ˈəʊpnˌ aɪ kɑːnt ˈəʊpn ɪt
Chtěl bych si otevřít účet.
I'd like to open an account.
aɪd laɪk tə ˈəʊpn ən əˈkaʊnt
Máte/Mají ještě otevřeno?
Are you/they still open?
ɑː juː/ðeɪ stɪl ˈəʊpn?
Otevřelo mi to oči.
It opened my eyes., It was an eye-opener.
ɪt ˈəʊpnd maɪ aɪzˌ ɪt wɒz ən aɪˈəʊpənə