chyba

mistake, (nesprávnost) error, (zavinění) fault, (vada) flaw

Udělal jsi (velkou) chybu.
You made a (big) mistake.
juː meɪd ə (bɪg) mɪˈsteɪk
Kde jsem udělal(a) chybu?
Where did I go wrong?
wεə dɪd aɪ gəʊ rɒŋ?
Došlo k chybě v...
There was a mistake in...
ðεə wɒz ə mɪˈsteɪk ɪn
Čí je to chyba?
Whose fault is it?
huːz fɔːlt ɪz ɪt?
Byla to moje chyba.
It was my fault., It was my bad.
ɪt wɒz maɪ fɔːltˌ ɪt wɒz maɪ bæd
Napravím svoji chybu.
I'll correct my mistake.
aɪl kəˈrεkt maɪ mɪˈsteɪk
Jeho písemka byla samá chyba.
His paper was riddled with errors.
hɪz ˈpeɪpə wɒz ˈrɪdld wɪθ ˈεrəz
Za chyby se platí.
Mistakes are costly., You pay for your mistakes.
mɪˈsteɪks ɑː ˈkɒstlɪˌ juː peɪ fə jɔː mɪˈsteɪks
Vy jste to nečetl? To je chyba.
Haven't you read it? That's too bad for you!
ˈhævnt juː rεd ɪt? ðæts tuː bæd fə juː!
To nemá chybu!
That's terrific!
ðæts təˈrɪfɪk!
sliby – chyby
talk is cheap, fine words butter no parsnips
tɔːk ɪz tʃiːpˌ faɪn wɜːdz ˈbʌtə nəʊ ˈpɑːsnɪps
pravopisná chyba
spelling mistake, misspelling
ˈspεlɪŋ mɪˈsteɪkˌ ˌmɪsˈspεlɪŋ