den

day, (čas též) daytime

Dobrý den.
Good morning., Good afternoon., (hovor.) Hello!
gʊd ˈmɔːnɪŋˌ gʊd ˌɑːftəˈnuːnˌ hεˈləʊ!
Pěkný den (přeji). (při loučení ap.)
Have a nice day.
hæv ə naɪs deɪ
Co je dnes za den?
What day is it today?
wɒt deɪ ɪz ɪt təˈdeɪ?
Vezmu si den volno.
I'll take a day off.
aɪl teɪk ə deɪ ɒf
Kolik je to na/za den?
How much is it per day?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt pə deɪ?
Měl jsem špatný den.
I have had a bad day.
aɪ hæv hæd ə bæd deɪ
Nechval dne před večerem.
Never/Don't speak too soon., Don't count your chickens before they're hatched.
ˈnεvə/dəʊnt spiːk tuː suːnˌ dəʊnt kaʊnt jɔː ˈtʃɪkɪnz bɪˈfɔː ðεə hætʃt
každý den
every day
ˈεvrɪ deɪ
dvakrát/třikrát za den
twice/three times a day
twaɪs/θriː taɪmz ə deɪ
v pracovní/všední dny
on working days/weekdays
ɒn ˈwɜːkɪŋ deɪz/ˈwiːkˌdeɪz
na Štědrý den
on Christmas Eve
ɒn ˈkrɪsməs iːv
den co den
day in and day out, day after day
deɪ ɪn ænd deɪ aʊtˌ deɪ ˈɑːftə deɪ
před pár dny
a few days ago
ə fjuː deɪz əˈgəʊ
ve dne
in the daytime, by day
ɪn ðə ˈdeɪˌtaɪmˌ baɪ deɪ
ve dne (za světla)
by daylight
baɪ ˈdeɪˌlaɪt
ve dne v noci
day and night
deɪ ænd naɪt