spravit

co repair, fix, (vylepšit) improve sth

Spravíš to? (dokážeš to)
Can you fix it?
kən juː fɪks ɪt?
Nechal jsem si to spravit.
I had it fixed.
aɪ hæd ɪt fɪkst
To už se nedá spravit.
It is beyond repair.
ɪt ɪz bɪˈjɒnd rɪˈpεə
spravit komu náladu
cheer sb up, put sb in a better mood, lift sb's spirits
tʃɪə ʌpˌ pʊt ɪn ə ˈbεtə muːdˌ lɪft ˈspɪrɪts
To mi úplně spravilo náladu!
It lifted my spirits., It made my day!
ɪt lɪftɪd maɪ ˈspɪrɪtsˌ ɪt meɪd maɪ deɪ!
Pár stovek to spraví.
A few hundred will do.
ə fjuː ˈhʌndrəd wɪl dʊ